De verzorging kleurrijk maken voor iedereen met aandacht van culturele verschillen, door middel van professionaliteit, aandacht en opmaat zorg”.

In de visie, het gezamenlijke beeld van de toekomst met doelen, waarden en normen, is naast de boven geciteerde centrale visie nog drie andere deling gemaakt:

• De visie op de zorg
• De visie op de organisatie
• De visie op de plaats en taak van de medewerkers Onze visie op zorg:

Bij Stichting Zorg & Advies staat de zorgvrager, de cliënt centraal. Zijn/haar zorgvraag, zorgbehoefte en zelfredzaamheid zijn uitgangspunten voor ons dienstenaanbod. Ons doel is om samen met de mantelzorg zo veel mogelijk mensen zo lang en zelfstandig mogelijk gezond en wel thuis te laten leven door kwalitatief goede zorg te verlenen. We willen een duidelijke plaats in de zorgketen hebben en nemen initiatieven die kunnen bijdragen aan verdere kwaliteitsverhoging van de gezondheidszorg. We zijn laagdrempelig, toegankelijk en herkenbaar.

Onze visie op de organisatie:
Stichting Zorg & Advies is de basis van waaruit en waarbinnen wij ons werk verrichten. Stichting Zorg & Advies is voor alle medewerkers het steunpunt en bindmiddel. Stichting Zorg & Advies zien we als onze organisatie, een organisatie die doelmatig en efficiënt is ingericht en oog heeft voor vernieuwingen en aanpassingen.

Onze visie op de taak en de plaats van medewerkers:
Stichting Zorg & Advies is een organisatie van en voor mensen. De medewerkers vormen dan ook de bron en de kracht om de missie te vervullen. De medewerkers van Stichting Zorg & Advies zijn, medewerkers met kwaliteit, kennis, creatief en leergierig. Daardoor zullen zij gerespecteerd worden.

De aandacht die u verdient op maat