Stichting Zorg & Advies bestaat sinds 2008 en is dé organisatie voor flexibele thuiszorg en specialistische thuisverpleging in Nederland. Onze uitgangspunt bij het aanbieden van zorg is dat deze op maat moet zijn, betrouwbaar en met respect voor elkaar. Stichting Zorg & Advies streeft in haar zorgverlening openheid en transparantie na. Directe betrokkenheid van de cliënt bij de hulpverlening is voor ons erg belangrijk en de cliënt wordt bij ons als gelijkwaardige partner beschouwd. Dit betekend niet dat de cliënt er alleen voor staat in de beslissingen die genomen worden over de zorgverlening. De medewerkers van stichting Zorg & Advies adviseren of ondersteunen de cliënt hier graag bij.

Stichting Zorg & Advies is een thuiszorgorganisatie die ontstaan is om de behoeftes te voorzien van zorgbehoevende met een multiculturele achtergrond. Stichting Zorg & Advies wil zich profileren als een thuiszorgorganisatie die haar kernwaarden: respect, servicegerichtheid en vooruitstrevendheid volledig waarmaakt en overtreft. Wij bieden onze cliënten een vakkundig zorgpakket en/of advies welk volledig wordt afgestemd op de specifieke behoeften van onze cliënten.

Wij willen als brugfunctie fungeren waarbij wij enerzijds de zorgvragers vertrouwd laten raken met de verschillende zorg mogelijkheden waar zij recht op hebben en anderzijds willen wij specifieke zorg leveren. Hiernaast beschikken wij over zorgverleners met verschillende achtergronden waardoor wij zorg kunnen aanbieden  in verschillende talen en ook rekening kunnen houden met uw cultuur en religie.

Wijkteam 

Stichting Zorg & Advies werkt in kleine, vaste teams in de wijk. Dit betekent dat u bij u thuis telkens dezelfde vertrouwde gezichten ziet. De wijkverpleegkundige indiceert bij u thuis de zorg. Samen met u bekijkt de wijkverpleegkundige welke zorg bij u het beste past.