Het kan zijn dat u (tijdelijk) door een ziekte of ongeval niet meer in staat bent om uzelf te verzorgen. Als u in uw nabije omgeving niemand heeft die u hierbij kunnen ondersteunen, kan Stichting Zorg & Advies u met de thuiszorg hierbij ondersteuning bieden.
Bij persoonlijke verzorging gaat het net als in de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten (AWBZ) om het ondersteunen of overnemen van zelfzorg bij mensen met een aandoening of door een beperking niet meer instaat zijn om zichzelf te verzorgen. Alles wat mensen gebruikelijk aan zelfzorg uitvoeren valt onder persoonlijke verzorging. Denkend aan tandenpoetsen, wassen en aankleden, scheren maar ook verzorging van een stoma valt onder persoonlijke verzorging.

Onder persoonlijke verzorging valt:
• Hulp en ondersteuning met wassen (geheel of gedeeltelijk in bed, onder de douche of aan de wastafel)
• Hulp en ondersteuning bij aan en uitkleden
• Hulp bij de toiletgang (aanleggen van een urinaal, hulp bij op de po gaan en hulp bij het verwisselen van incontinentiemateriaal)
• Hulp bij het scheren, mond en gebitsverzorging, sieraden omdoen
• Hulp bij huidverzorging (smetplekken, decubituswonden voorkomen)
• Opmaken van het bed bij bedlegerige cliënten
• Hulp bij het aantrekken van hulpmiddelen (kousen, prothesen)
• Hulp en ondersteuning bij eten en drinken (toedienen van sondevoeding)
• Hulp en ondersteuning bij transfers (in en uit bed, van bed naar stoel, in en uit bad)
• Hulp en ondersteuning bij wisselliggingen.
• Hulp en ondersteuning bij houding in bed, stoel etc.
• Hulp bij medicatiegebruik (aanreiken van medicatie, hulp bij inname van medicatie, het smeren van zalf/crème op een intacte huid)