De cliëntenraad is een onafhankelijke belangenorganisatie voor cliënten, familieleden en/of vertegenwoordigers van cliënten die hulp of begeleiding krijgen vanuit Stichting Zorg & Advies.
De cliëntenraad bespreekt onderwerpen die alle cliënten van Stichting Zorg & Advies aangaan en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en medewerkers van Stichting Zorg & Advies.
Advies over bijvoorbeeld de bereikbaarheid van Stichting Zorg & Advies, kwaliteit van hulp- en zorgverlening en over organisatie en financiën. U kunt bij de cliëntenraad terecht met vragen over bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg en begeleiding die u ontvangt.

Verder houdt de cliëntenraad raadplegingen en informeert zij de cliënten.
U kunt de cliëntenraad bereiken via:

Stichting Zorg & Advies.
t.a.v. Cliëntenraad
Postbus 51072
3007 GB Rotterdam

U kunt de cliëntenraad ook via de volgende E-mail adres bereiken: clientenraad@stichtingza.nl