Kwaliteit staat bij Stichting Zorg & Advies voorop. Wij stellen hoge eisen voor het verlenen van kwalitatief goede zorg. Wij hebben een strikt kwaliteitssysteem en wij stellen hoge eisen aan onze medewerkers. Een evaluatie van de geboden zorg aan de cliënt is daarbij van belang. Tijdens deze evaluatie wordt er aan de cliënt gevraagd hoe hij/zij de zorgverlening ervaren heeft. Hierin wordt aan cliënten, die in behandeling zijn of in behandeling zijn geweest, onder andere gevraagd naar hun mening over:

  • de ontvangen informatie;
  • de mate van inspraak in de behandeling;
  • de bejegening door de hulpverlener;
  • de deskundigheid;
  • keuzevrijheid;
  • resultaat van de behandeling

Stichting Zorg & Advies voert jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek uit zodat wij als thuiszorgorganisatie een steeds betere kwaliteit van zorg kunnen leveren aan onze cliënten, beter in kunnen spelen op de nieuwste ontwikkelingen en hierdoor onszelf consequent kunnen verbeteren. Stichting Zorg & Advies heeft in januari 2020 van haar cliënten een gemiddelde waardering gekregen van een 8.9/10