Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting Zorg & Advies  wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg binnen Stichting Zorg & Advies.  De Raad van Bestuur  is tevens verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, het strategische beleid, positionering, de resultatenontwikkeling, de naleving van de wet- en regelgeving, de beheersing van de ondernemingsrisico’s en verantwoordelijk voor de financiën. De Raad van Bestuur staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is het interne toezichthoudende orgaan en moet het beleid en de besluiten van de Raad van Bestuur toetsen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde. De Raad van Toezicht binnen Stichting Zorg & Advies wordt geadviseerd door de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.