Bij een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)  regelt u zelf de zorg die u nodig heeft en kiest u zelf wie uw zorgverlener wordt. Enige voorwaarde bij een pgb vanuit de Wlz is dat de zorgverleners de zorg bij u thuis moeten leveren. U sluit zelf een zorgovereenkomst met de zorgverlener af. Aan een pgb worden eisen gesteld namelijk dat de zorg van goede kwaliteit moet zijn. Ook moet u (of uw vertegenwoordiger) de taken en plichten die aan het budget zijn verbonden kunnen uitvoeren. Het geld wat u krijgt voor de pgb wordt bewaard door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De Sociale Verzekeringsbank zorgt ervoor dat de rekening van de zorgaanbieder wordt betaald. U krijgt geen geld op de eigen rekening.

Wilt u meer weten over de persoonsgebonden budget (pgb)? Of zou u zich willen aanmelden?

De medewerkers van Stichting Zorg & Advies helpen u graag.