Privacy

Voor een goede zorgverlening is het noodzakelijk om uw persoonlijke gegevens vast te leggen. Bij Stichting Zorg & Advies is het zo geregeld dat alleen medewerkers die direct betrokken zijn bij de zorgverlening, uw gegevens mogen inzien. De zorgverleners hebben tevens een geheimhoudingsplicht, wat inhoudt dat zij uw gegevens met niemand mogen delen. U kunt ten alle tijden uw gegevens inzien en bij onjuistheden dit corrigeren. Wij kunnen de gegevens alleen delen met derden als de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.