De medewerkers van Stichting Zorg & Advies doen er alles aan om goede zorg te leveren en om haar cliënten tevreden te stellen. Toch kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over de zorgverlening of over de organisatie. Graag worden wij daarvan op de hoogte gesteld. Door deze meldingen, klachten en/of verbetervoorstellen kunnen wij onze dienstverlening verbeteren om de kwaliteit te kunnen waarborgen en weer te kunnen voldoen aan uw verwachtingen.

 

Wat kunt u doen bij een klacht?

Als u niet tevreden bent over de zorg dan kunt u dat het beste melden bij de zorgverlener. De zorgverlener kan dan in samenspraak met u, de zorg beter afstemmen op uw wensen. Komt u er niet uit met de zorgverlener, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende.  Meestal komt men dan wel tot een oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kan de leidinggevende u informeren over de klachtenprocedure. We hebben voor deze procedure een klachtenfunctionaris aangesteld.  De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, onpartijdig en werkt vanuit een neutrale positie. U kunt de klachtenfunctionaris telefonisch bereiken via telefoonnummer 010-2262098 of per email: klachtenfunctionaris@stichtingza.nl