Heeft u door een ziekte of handicap begeleiding en sociale hulp nodig in uw dagelijks leven. Stichting Zorg & Advies kan u hierbij helpen. Bij stichting Zorg & Advies krijgt u een persoonlijke begeleider die u helpt om zelfstandig te blijven leven. Naast begeleiding aan volwassenen biedt Stichting Zorg & Advies ook ondersteuning aan kinderen met een ziekte, beperking of gedragsproblemen. De begeleiding is gericht op het ondersteunen van mensen met psychische problemen, een handicap of beperking maar ook voor geriatrie zoals hulp bij verlies van zelfredzaamheid, regieverlies en sociaal isolement. Het is bedoeld voor mensen die anders zouden moeten verblijven in een instelling of verwaarlozen.
Hulp bij de persoonlijke verzorging kan ook onder begeleiding vallen als deze geen medische oorzaak heeft. Als u hulp nodig heeft bij de persoonlijke verzorging door een psychiatrische aandoening, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking dan valt dit onder individuele begeleiding.

onder individuele begeleiding valt:
• Sociale contacten onderhouden
• Dagelijkse activiteiten plannen
• Dagstructuur bieden
• Hulp bij het regelen van de financiën
• Hulp bij het voortbewegen in en buiten uw huis
• Begeleiding bij gedragsproblemen
• Begeleiding bij problemen met denken, concentreren en waarnemen
• Begeleiding bij problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon