Wanneer u zo lang mogelijk zelfstandig wilt blijven wonen, ook als uw gezondheid minder wordt.  Wanneer het zelfstandig wonen niet meer soepel verloopt en u eigenlijk zou moeten verhuizen naar een verzorgingshuis.  kunt u in sommige gevallen gewoon zelfstandig thuis blijven wonen met het Volledig Pakket Thuis (VPT). Een Volledig Pakket Thuis  biedt de voordelen van het zelfstandig wonen in combinatie met onderdelen van de complete zorg- en dienstverlening van een zorgcentrum.

Wilt u zorg ontvangen vanuit het Volledig Pakket Thuis, Stichting Zorg & Advies kan u hierbij van dienst zijn. Het Volledig Pakket Thuis houdt in dat u persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, maaltijdservice, het schoonhouden van uw woning en persoonsalarmering in uw eigen woning ontvangt. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Wilt u gebruikmaken van het Volledig Pakket Thuis? Dan heeft u een indicatie zorg met verblijf nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij helpen u graag bij de aanvraag.

Wilt u meer weten over ons Volledig
Pakket Thuis (VPT)?  Zou u zich willen aanmelden?

De medewerkers van Stichting Zorg & Advies helpen u graag.